ในที่สุด Google ก็ทำให้ส่วนขยายของ Chrome มีความปลอดภัยมากขึ้น — OPDEV.MEN

ในที่สุด Google ก็ทำให้ส่วนขยายของ Chrome มีความปลอดภัยมากขึ้น thumbnail

นักพัฒนาบุคคลที่สามไม่ได้สร้างส่วนขยายโดยคำนึงถึงหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ขณะนี้ Google กำลังดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ดีขึ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งเว็บไซต์ข่าว

Facebook Comments