Apple เตือนไม่ให้เก็บ Apple Card ในหนังและผ้าเดนิม — OPDEV.MEN

Apple เตือนไม่ให้เก็บ Apple Card ในหนังและผ้าเดนิม thumbnail

ก่อนอื่นให้เก็บให้พ้นจากแสง มันเกลียดแสงจ้าโดยเฉพาะแสงอาทิตย์มันจะฆ่ามัน ประการที่สองอย่าให้น้ำดื่มแม้แต่ดื่ม แต่กฎที่สำคัญที่สุดคือกฎที่คุณไม่มีวันลืมไม่ว่ามันจะร้องมากแค่ไหนก็ตามไม่ว่ามันจะขอร้องมากแค่ไหนก็ตาม โอ้และ Apple บอกว่าการ์ดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผ้าเดนิมและหนังเพราะวัสดุดังกล่าว“ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีถาวรที่จะไม่ถูกชะล้าง”
ดูข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งเว็บไซต์ข่าว

Facebook Comments