Microsoft เปิดตัว Cover Type และ Skin ภาคภูมิใจ — OPDEV.MEN

Microsoft เปิดตัว Cover Type และ Skin ภาคภูมิใจ thumbnail

Microsoft ได้สร้าง Surface Type Covered รุ่นที่ จำกัด เพื่อความภาคภูมิใจในปีนี้ มันมีโลโก้ของความภาคภูมิใจที่มีธงสีรุ้งและจะวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังมีสกินพิเศษด้วยธง 16 ธงของตัวตนที่แตกต่างกันทั้งหมดในความภาคภูมิใจค…
ดูข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งเว็บไซต์ข่าว

Facebook Comments